0
Хайлт
Компанийн регистрКомпанийн нэрТусгай зөвшөөрлийн тооҮйлдэл

Тайлангийн шинжилгээ

Тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл

Монгол улс
Тусгай зөвшөөрлийн тоо
3863
Тусгай зөвшөөрөл бүхий компани

Бүтээгдэхүүний олборлолт, борлуулалт

Татвар, төлбөр, хураамж

Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн татвар
Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татвар
  • Олборлох Үйлдвэрлэлийн Ил Тод Байдлын Санаачилга
  • Цөмийн Энергийн комисс
  • Ашигт Малтмалын газар
  • Сангийн яам
  • Газрын тосны газар
  • Уул уурхайн яам